تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و بانک مرکزی برای تهیه بسته مالی تولید مسکن/تهیه و ارایه بسته مالی تولید مسکن در یک‌ماه آتی به شورای عالی مسکن

تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و بانک مرکزی برای تهیه بسته مالی تولید مسکن/تهیه و ارایه بسته مالی تولید مسکن در یک‌ماه آتی به شورای عالی مسکن

به گفته محمودزاده، دیگر موضوعات مصوب شده در شورای عالی مسکن شامل موضوع تامین مصالح اصلی ساختمان توسط وزارت صمت، و نحوه واگذاری اراضی وزارت راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی مسکن در مناطقی بوده که وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات