رئیس و اعضای تیم بهبود فرایندهای شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب...

با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رئیس و اعضای تیم بهبود فرایندهای شرکت منصوب شدند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس کریم قرایی» معاون برنامه ریزی شرکت را با حفظ پست سازمانی به عنوان رئیس تیم بهبود فرایندهای شرکت منصوب کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس کریم قرایی آمده است: «نظر به اهمیت بهبود مستمر فعالیت ها در سطح شرکت، به موجب این ابلاغ جنابعالی با حفظ پست سازمانی به عنوان رئیس تیم بهبود فرایندها منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تجربیات خود و مساعدت و همدلی همکاران، ضمن برگزاری مستمر و منظم جلسات، در تحقق اهداف عالیه شرکت اقدام نمائید.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ اعضای تیم بهبود فرایندها را نیز معرفی کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات