نرخ بیکاری آمریکا به کمک ترامپ می آید؟

نرخ بیکاری آمریکا به کمک ترامپ می آید؟

روند کاهشی نرخ بیکاری آمریکا باز هم ادامه یافت که خبر خوبی برای ترامپ محسوب می شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات