بشنوید|ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس و قزوین-کرج

بشنوید|ترافیک سنگین در محورهای کرج-چالوس و قزوین-کرج

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات