نخل های ثمرده در بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

نخل های ثمرده در بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

نخل های ثمرده در بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

در ادامه کاشت نخل های ثمرده در فضاهای سبز ........

شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات