جلسه هماهنگی سرپرست شهرداری خرمشهر با شهرداران مناطق با هدف بهبود وضعیت خدمات شهری

جلسه هماهنگی سرپرست شهرداری خرمشهر با شهرداران مناطق با هدف بهبود وضعیت خدمات شهری

جلسه هماهنگی سرپرست شهرداری خرمشهر با شهرداران مناطق با هدف بهبود وضعیت خدمات شهری

جلسه هماهنگی منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر .........

شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات