موضوع احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی اولویت شرکت آب منطقه ای

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات