سخنگوي صنعت برق خبر داد؛ آگهي مزايده فروش برق توربين ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ؛  دكتر مصطفي رجبي مشهدي ايجاد منابع پايدار درآمدي در سال هاي اخير را يكي از اهداف اصلي صنعت برق ايران برشمرد و افزود: نوسانات شديد ارزي و ثبات تكليفي قيمت فروش برق به مشتركان موجب شده است كه بين درآمدها و هزينه ها در صنعت برق كشور شكاف بزرگي ايجاد شود و متاسفانه بر ابعاد آن به صورت ماهانه افزوده مي شود.

وي استخراج رمزارزها و فروش برق مورد نياز آن را يكي از راه هاي كسب درآمد در حوزه برق برشمرد و گفت: براساس قوانين و مقررات ابلاغي هيات وزيران و وزارت نيرو مقرر شده است تا از توان واحدهاي نيروگاه هاي توربين انبساطي براي توليد رمزارز استفاده شود.
رجبي مشهدي ادامه داد: يكي از راهكارهاي موجود در اين بخش استفاده از انرژي توليدي توربين هاي انبساطي است كه از سوخت گاز، گازوئيل يا مازوت جهت توليد برق در آن استفاده نمي شود و تنها از طريق جريان گاز برق توليد مي شود. از سوي ديگر برق حاصل در شبكه داخلي نيروگاه تزريق و مصرف مي شود و به شبكه سراسري متصل نيست.
سخنگوي صنعت برق با تاكيد بر اينكه در سه نيروگاه رامين اهواز، نكا و شهيدمنتظري تجهيزات مربوطه نصب شده است، گفت: در اين سه نيروگاه بين 30 تا 40 مگاوات ظرفيت توليد برق از توربين انبساطي وجود دارد كه در اين مرحله 15 مگاوات براي رمزارز در نظر گرفته شده است.
وي تاكيد كرد: در اين مرحله آگهي مزايده فروش برق حاصل از توليد توربين هاي انبساطي نيروگاه هاي رامين اهواز و شهيدمنتظري براي استخراج رمزارزها در سامانه ستاد(سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به نشاني  www.setadiran.ir منتشر شده است و آگهي مزايده مربوط به نيروگاه نكا نيز اواخر هفته جاري منتشر مي شود.
سخنگوي صنعت برق اضافه كرد: آخرين مهلت براي حضور در مناقصه نيروگاه رامين چهاردهم مهرماه و مناقصه نيروگاه شهيدمنتظري نيز بيستم مهرماه خواهد بود.
رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: درصدديم كه درآمد حاصل از اين بخش در جهت نوسازي و بهسازي نيروگاه ها مورد استفاده قرار بگيرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات