پاسخگويي برخط مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ابوالفضل همتي مدير روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق سمنان درهمين خصوص  گفت : طبق هماهنگي دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري سمنان، ارتباط مركز سامد " 111 " در شركت توزيع برق برقرار شده و با هدف تسهيل در امر ارتباط مردم با مسئولان، اين برنامه در سالن جلسات شركت به اجرا درآمد.
همتي بيان داشت: در سومين برنامه ارتباط برخط مديرعامل توزيع برق با متقاضيان و مشتركان استان، يازده تماس تلفني برقرار گرديده، كه از شهرستان هاي ميامي سه ، شاهرود سه ، سرخه دو ، آرادان دو و گرمسار يك درخواست مطرح شده است .
وي اظهار داشت : از مجموع سيزده تقاضاي تلفني مردمي توسط يازده مشترك برق، چهار مورد با موضوع تامين برق روستايي و مناطق خارج از محدوده خدمات قانوني، پنج مورد درخواست برقراري روشنايي معابر بين راهي، يك تقاضا پيرامون انشعاب برق و سه مورد تشكر و قدرداني از تلاش كاركنان شركت در عرصه خدمت رساني بوده كه پيرامون تقاضاهاي مطروحه، جوابيه لازم توسط مديرعامل شركت توزيع برق استان ارائه شد .
وي اظهار داشت: اين نشست كه با حضور مديركل دفتر مديريت علكرد، بازرسي و امورحقوقي استانداري سمنان و جمعي از مديران و كارشناسان مركز سامد وهمچنين معاونين اين شركت برگزار شد، مديران توزيع برق شهرستان هاي استان نيز از طريق سيستم ويدئو كنفرانس در اين برنامه به صورت مجازي حضور داشته و به موارد و تقاضاهاي تلفني مطرح شده ، پاسخ برخط داده شد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات