پردیس تئاتر شهر باید به پاتوق هنرمندان تبدیل شود/ معابر حاشیه ای ...

پردیس تئاتر شهر باید به پاتوق هنرمندان تبدیل شود/ معابر حاشیه ای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات