رکورد شکنی تولید ۶۰۰ مترمکعب بتن در ۲۴ ساعت برای پروژه تئاتر شهر مشهد ...

رکورد شکنی تولید ۶۰۰ مترمکعب بتن در ۲۴ ساعت برای پروژه تئاتر شهر مشهد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات