حقوق مردم در بافت پیرامونی حرم مطهر باید درنظر گرفته شود/ وزارت راه ...

حقوق مردم در بافت پیرامونی حرم مطهر باید درنظر گرفته شود/ وزارت راه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات