رگبار های نقطه ای و احتمال وقوع سیلاب های ناگهانی از یکشنبه 13 مهر99...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات