زمین رایگان راه حل مدیریت بازار مسکن نیست؛ چگونه باید بازار مسکن را مدیریت کرد؟

حتی اگر هزینه زمین را که بر اساس گزارش مسکن مرکز آمار در بهار امسال به طور میانگین متری حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است به هزینه ساخت مسکن اضافه کنیم، تا قیمت بازار مسکن، فاصله قابل توجهی وجود دارد. این کارشناس بازار مسکن درباره قیمت مسکن گفت: قیمت تمام شده مسکن سه جزء اساسی دارد که شامل قیمت زمین، هزینه تراکم، عوارض و دیگر هزینه‌های مربوط به شهرداری و در نهایت هزینه‌های ساخت است. قیمت زمین در شهر تهران به طور متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساختمان را تشکیل می‌دهد، یعنی حدود دو سوم هزینه ساخت در تهران برای آپارتمان‌های متعارف در مناطق متوسط و خوب تهران مربوط به هزینه زمین است. این در حالی است که سلطان‌محمدی با اشاره به مساله کمبود مسکن برای زمین به ویژه در شهرهای بزرگ، امکان فراهم کردن زمین رایگان برای ساخت واحدهای مسکونی را رد می‌کند. در حال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات