گزارش شش ماهه توليد و مصرف برق در خوزستان/ رشد بيش از ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، فرامرز شادفر گفت: نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي 58.4 درصد، نيروگاه هاي برق آبي 41 درصد و نيروگاه هاي توليد پراكنده 0.6 درصد توليد برق استان را در اين بازه زماني انجام داده اند.
وي تصريح كرد: از 15 هزار و 163 گيگاوات ساعت برق توليدي نيروگاه هاي حرارتي و گازي 42 درصد توسط بخش دولتي ( نيروگاه رامين و ماهشهر) و 58 درصد توسط بخش خصوصي (نيروگاه هاي زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) توليد شده است.
مدير بازار شركت برق منطقه اي خوزستان افزود: نيروگاه هاي حرارتي و گازي استان در اين دوره به طور متوسط در هر روز حدود 81 گيگاوات ساعت برق توليد و به شبكه تحويل داده اند.
شادفر ادامه داد: پيك شهريور ماه سال جاري هفت هزار و 889 مگاوات بوده كه نسبت به پيك بار در مدت مشابه سال قبل حدود 1.33 درصد كاهش داشته است.
بنابر اين گزاش، ظرفيت منصوبه توليد نيروي برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر 13 هزار و 196 مگاوات ساعت بوده كه ظرفيت منصوبه در بخش آبي برابر هشت هزار و 169 مگاوات و در بخش حرارتي پنج هزار و 27 مگاوات است. 65 مگاوات نيز در بخش DG (توليد پراكنده) ظرفيت وجود دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات