انتخاب 7 عضو جدید هیات مدیره شرکت های آب منطقه ای از میان...

انتخاب 7 عضو جدید هیات مدیره شرکت های آب منطقه ای از میان...

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس قاسم تقی زاده خامسی معاون آب و آبفا وزیر نیرو و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعضاء هیات مدیره 13 شرکت آب منطقه ای تعیین شدند که هفت تن از آنان همکاران خانم متخصص هستند.

این احکام برای خانم اعظم پیش بین از شرکت سهامی آب منطقه ای البرز ،خانم صدیقه منصوری از شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام ،خانم فاطمه داود آبادی از شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی ،خانم مژده اکبری از شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان ،خانم فیروزه یحیی زاده مشهدی از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ، خانم سلماز حافظی زاده از شرکت سهامی آب منطقه آذربایجان شرقی ، خانم صدیقه آسمانی از شرکت سهامی آب منطقه آذربایجان غربی، اقای علی احسانی از شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،  آقای سیروس نیری از شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران ،آقای محمد هادی مصطفایی از شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان ،آقای علی اصغر احمدی از شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران ،آقای حسین کوثری از شرکت سهامی آب منطقه ای یزد ،آقای پرویز قزلباش از شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان صادر شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات