وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد: بررسی برنامه های دولت در حوزه ساخت

با تکمیل این سه طرح تا سال آینده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، ساخته و عرضه می‌شود و به این ترتیب بر اساس آنچه در طرح جامع مسکن آمده، ساخت یک میلیون خانه نهایی می‌شود. اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن را دربر می‌گیرد که در سراسر کشور در دست اجرا است. سقف ساخت در طرح اقدام ملی ۴۰۰ هزار واحد است. البته تاکنون ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط در مسکن ملی تایید شده‌اند که ما برای همه آنان پروژه تعریف کرده‌ایم. بنیاد مسکن یا ادارات کل راه و شهرسازی، از بین واجدین شرایط قرعه‌کشی می‌کنند و اولین پروژه‌ها به آنان واگذار می‌شود تا عدالت رعایت شود به این ترتیب افراد واجد شرایط برای پروژه‌های اول معرفی می‌شوند. به موجب انعقاد این تفاهمنامه مقرر شد، در مدت سه سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان شاغل، بازنشسته و ایثارگر جهاد کشاورزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات