مجوز تامین زمین و احداث ۱۰ گرم‌خانه برای افراد بی بضاعت و بی خانمان ...

مجوز تامین زمین و احداث ۱۰ گرم‌خانه برای افراد بی بضاعت و بی خانمان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات