امنیت زیرگذرهای شهری افزایش می یابد

امنیت زیرگذرهای شهری افزایش می یابد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات