شهروندان به مجوز خودروهای باربری توجه کنند

شهروندان به مجوز خودروهای باربری توجه کنند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات