نحوه محاسبه میلگرد در فونداسیون چگونه است؟

به گزارش اخبار ساختمان، امروزه یکی از مصالح اصلی تشکیل دهنده فونداسیون‌ها بتن است که این نوع فونداسیون بتنی از ترکیب بتن و میلگرد حاصل می‌شود که اصطلاحا به لازم به ذکر است برای هر سازه و یا ساختمان، با توجه به مقدار بار وارده، نوع خاک منطقه، میزان لرزه خیزی منطقه و اهمیت ساختمان نوع فونداسیون و مقدار در این نوع فونداسیون‌ها نسبت عمق استقرار به عرض آن باید بیشتر از ۱۰ باشد. در صورتی که محل قرار گیری پی‌ها بین دو مورد بالا باشد، این پی از نوع نیمه عمیق خواهد بود. این نوع فونداسیون به صورت تکی اجرا می‌شود و هر قسمت از آن، انتقال دهنده وزن تنها یک ستون به خاک است. در صورتی که پی‌های منفرد زیر ستون‌ها در مواردی خاص با یکدیگر ترکیب شوند، پی مرکب تشکیل می‌شود. این نوع فونداسیون شامل یک دال یکپارچه است به همین دلیل شاهد نشست یکنواخت در آن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات