خیز دوم مدیریت شهری تهران برای اخذ مجوز زیست‌شبانه؛ صدور مجوز زندگی شبانه استارت خورد

پس از اقدام نافرجام سال گذشته مدیریت شهری برای احیای زیست شبانه و پایان دادن به شب‌مردگی در برخی مناطق تهران که با مخالفت صریح دولت مواجه شد، دومین طرح مدیریت شهری با عنوان «شهر بیدار» برای تغییر ظرف زمانی فعالیت و تفریح در پایتخت کلید خورد. با این حال به‌دلیل نیازسنجی انجام شده در سطح مناطق ۲۲گانه، مدیریت شهری طرح دیگری با هدف پاسخگویی به نیاز شهروندان، با عنوان جدید «شهر بیدار» با لحاظ حساسیت‌های مطرح شده، تدوین و به پارلمان محلی پایتخت برای بررسی و تصویب اولیه ارائه کرده است. این طرح که فوریت آن به تصویب رسیده و قرار است پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی شورا، در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، در شرایطی با چارچوب جدید تدوین و مطرح شده که یک تفاوت اساسی میان وضعیت کنونی شهر تهران با سال گذشته وجود دارد. درحال‌حاضر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، یک وضعیت غیرطبیعی و اضطراری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات