وزير نيرو با اشاره به طرح برق اميد؛10 ميليون روستايي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،رضا اردكانيان روز دوشنبه در مراسم افتتاح طرح هاي كلان ملي با حضور رييس جمهوري از طريق ويدئو كنفرانس افزود: آب و برق از جمله كالاهاي راهبردي و زير ساختي هم براي هموطنان شهرنشين و هم براي روستاييان است كه نقش مهمي در زندگي و توسعه و عمران دارد و جمهوري اسلامي ايران در اين دو زمينه خدمت رساني وسيعي انجام داده است.

وي ادامه داد: امروز جمعيت شهري تحت پوشش انرژي برق در جهان 96 درصد است، در كشورمان 100 جمعيت تحت پوشش برق هستند و نيز جمعيت روستايي تحت پوشش برق درجهان 79 و در كشورما 99.7درصد است كه تاپايان فعاليت دولت تدبيرو اميد به 99.9خواهد رسيد كه شامل 20هزار خانوار عشاير كوچنده هم خواهد بود.


اردكانيان خاطرنشان ساخت: عشاير كوچنده از سيستم هاي قابل حمل خورشيدي از نعمت برق برخودار خواهند شد.

وزير نيرو به جمعيت شهري تحت پوشش شبكه آب در جهان اشاره و آن را 85 درصد عنوان كرد و گفت: اين رقم در كشورمان صددرصد است و جمعيت روستايي جهان تحت پوشش از جهت آب پايدار 53درصد است و در ايران 82.5درصد است.

وي ادامه داد: اتفاق هاي خوبي در بيش از هفت سال گذشته صورت گرفته به گونه اي كه علاوه بر 900هزار نفري كه قبل از دولت حاضر در روستاها از شبكه آب سالم و پايدار برخودار بودند، هشت ميليون نفر ديگر به اين جمعيت اضافه شده و 104 ميليون نفر ديگر هم تاپايان دولت اضافه خواهند شد به نحوي كه در هرهفته 35روستا به اين شبكه وصل شده اند.


اردكانيان افزود: امروز يازده هزار و 918روستا در كشور از نعمت آب سالم و پايدار برخودارند.

وزير نيرو گفت: سه هزار و 79 روستا دردوران اين دولت برقدارشده است كه تاپايان دولت به ركورد 99.9  درصدجمعيت روستايي تحت پوشش شبكه برق خواهيم رسيد.

وي ادامه داد: امروز به مناسبت روز ملي روستا و عشاير 150روستا در 22 استان كشور به شبكه برق وصل مي شوند.

اردكانيان افزود: همزمان با اجراي طرح برق اميد كه با مصوبه هيات وزيران در آغاز شهريور ماه وارد مراحل برنامه ريزي براي اجرا شد و از آبانماه عملياتي خواهد شد، حدود نيمي از هموطنان روستايي از امتياز تخفيف 100درصدي اين طرح برخودار خواهندشد.

وزير نيرو گفت: ارزيابي هاي صورت گرفته از سال گذشته بيانگر آن است كه چنانچه اين هموطنان همان شيوه مصرف را ادامه دهند جمعيتي حدود 10 ميليون نفر از روستاييان از تخفيف صد درصدي در طرح برق اميد برخوردار خواهند شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات