تهیه طرح گردشگری برای ۱۷۵ روستای هدف گردشگری و دارای بافت واجد ارزش

تهیه طرح گردشگری برای ۱۷۵ روستای هدف گردشگری و دارای بافت واجد ارزش

رئیس بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه برای ۱۷۵ روستای هدف گردشگری و دارای بافت واجد ارزش در کشور طرح گردشگری تهیه شده است، گفت: در ۱۰۵ روستا این طرح اجرا شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات