بهره برداری از ۲۰ هزار طرح اشتغالزایی روستایی در سال جاری

بهره برداری از ۲۰ هزار طرح اشتغالزایی روستایی در سال جاری

مدنی با بیان اینکه ماموریت اصلی ستاد اجرای فرمان امام توانمندسازی و اشتغالزایی است گفت: ۲۰ هزار طرح اشتغالزایی روستایی در سال ۹۹ با حمایت ستاد به بهره برداری می‌رسد و در مجموع میزان طرح‌های اشتغالزایی در سراسر کشور تحت حمایت ستاد ۱۰۰ هزار طرح است که فقط ۲۰ هزار طرح آن مربوط به روستاها می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات