انتشار۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بافت پیرامونی حرم مطهرتا ...

انتشار۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بافت پیرامونی حرم مطهرتا ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات