بازسازی اتوبوس های فرسوده بخش خصوصی با استفاده از توان داخلی

بازسازی اتوبوس های فرسوده بخش خصوصی با استفاده از توان داخلی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات