مسئله تامین مسکن، نیاز جدی جامعه بشری است

مسئله تامین مسکن، نیاز جدی جامعه بشری است

وی در زمینه همکاری با برنامه اسکان بشر ملل متحد نیز تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره رویکرد حمایت از برنامه‌های هبیتات را در دستور کار خود داشته و بر گسترش همکاری‌ها در چاچوب یادداشت تفاهم جدید که برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۰ برنامه ریزی شده و فصل جدیدی از همکاری‌ها را خواهد گشود اشاره کردند. خانم میمونا محد شریف نیز در این ارتباط ویدئو کنفرانسی ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از برنامه اسکان بشر ملل متحد و نیز دفتر هبیتات تهران عنوان داشت: متاسفانه امروز شهرها بعنوان مرکز شیوع و گسترش ویروس کرونا چالش جدیدی را تجربه می‌کنند که متخصصان و دست اندرکاران شهری را با تجربه جدیدی از زیست شهری مواجه کرده است که مستلزم یافتن راهکارهای بلند مدت و پایدار برای مقوله هایی از این سنخ هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات