بازدید نماینده مردم خرمشهر در مجلس به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید نماینده مردم خرمشهر در مجلس به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید نماینده مردم خرمشهر در مجلس به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری

علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه ربیعی فر ........

سه شنبه ١٥ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات