بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان و فرماندار گالیکش...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات