شهرداری تهران با شهرفروشی مخالف است

به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس گزارش مرکز آمار، استان تهران رکورددار کاهش ساخت و ساز در کشور بوده است، به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مسکونی و مسکونی مختلط در این استان با کاهش ۷۰ درصدی از ۲۹۰ هزار و ۷۳۲ واحد در سال ۱۳۹۲ به ۸۷ هزار و ۱۶۹ واحد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. مرکز آمار می‌گوید، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی و مسکونی مختلط (تجاری- مسکونی و …) کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحده بوده که این تعداد با کاهش ۵۰ درصدی در سال ۱۳۹۸ به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد رسیده است. در بین استان‌های کشور اما؛ استان تهران رکورددار کاهش ساخت و ساز در کشور بوده است، به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مسکونی و مسکونی مختلط در این استان با کاهش ۷۰ درصدی از ۲۹۰ هزار و ۷۳۲ واحد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات