آغاز طرح آموزش فرهنگ شهروندی توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد

آغاز طرح آموزش فرهنگ شهروندی توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات