گره گشایی از ۶۶ هزار مشکل شهری با پیگیری ۱۳۷ / رشد ۷۷ درصدی میانگین ...

گره گشایی از ۶۶ هزار مشکل شهری با پیگیری ۱۳۷ / رشد ۷۷ درصدی میانگین ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات