برگزاری مسابقه پیام های شهروندی با استفاده از نقاشی گرافیکی توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری مسابقه پیام های شهروندی با استفاده از نقاشی گرافیکی توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری مسابقه پیام های شهروندی با استفاده از نقاشی گرافیکی توسط شهرداری خرمشهر

مسابقه پیام های شهروندی با استفاده .............

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات