جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری و‌آماده سازی جهت زیرسازی و آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری و‌آماده سازی جهت زیرسازی و آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری و‌آماده سازی جهت زیرسازی و آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی جدول گذاری ادامه .....

دوشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات