بازدید رئیس امور پایش ، ارزیابی و سرپرست اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر

بازدید رئیس امور پایش ، ارزیابی و سرپرست اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر

بازدید رئیس امور پایش ، ارزیابی و سرپرست اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر

جغتایی رئیس امور پایش ، ارزیابی و مدیریت اطلاعات .....

يکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات