همایش آنلاین نکات مرتبط با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آتش نشانی در نظارت ساختمانها

همایش آنلاین نکات مرتبط با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آتش نشانی در نظارت ساختمانها

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات