تشدید تمهیدات بهداشتی در بازار مهستان

تشدید تمهیدات بهداشتی در بازار مهستان

▫️مهدی پایواره به نشست مشترک میان حوزه ساماندهی مشاغل شهری  و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، سرمایه گذار بازار روز مهستان و رئیس اتحادیه میدان میوه و تره بار، با هدف بهبود اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این بازار اشاره کرد.

▫️ وی خاطرنشان کرد: طی نشست برگزار شده، مقرر گردید سرمایه‌گذار بازار مهستان با نظارت جدی‌تری نسبت به الزام غرفه‌داران به زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به داخل مجموعه مهستان و فروشگاه قلب شهر اقدام کند.

▫️مدیر حوزه ساماندهی مشاغل شهری و فرآروده های کشاورزی شهرداری کاشان، تأمین ماسک برای افراد فاقد آن، تامین دو دستگاه ضدعفونی دست در ورودی مهستان و اختصاص گشت نظارتی برای تذکر و الزام کردن مراجعان و غرفه‌داران به استفاده از ماسک از دیگر اقداماتی برشمرد که باید توسط سرمایه گذار بازار مهستان مدنظر قرار گیرد.

▫️پایواره متذکر شد: این تعهدات توسط گشت های مشترک و بصورت نامحسوس با همکاری حوزه ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و درصورت عدم رعایت موارد فوق، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات