نصب ۲۵ دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاهها در مهر ماه سالجاری

نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل از نصب ۲۵ دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاههای سطح استان در مهر ماه سالجاری با همت و تلاش همکاران خبر داد.

مهندس داور بستام گفت: با این اقدام از اول سال جاری تاکنون ۱۷۵ دستگاه کنتور بر روی چاههای سطح استان نصب شده است و با کنترل و نظارت از آن حدود ۴.۵ میلیون متر مکعب از اضافه برداشت جلوگیری بعمل خواهد آمد.

وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند یکی از پروژه های 15 گانه طرح احیا و تعادل بخشی می باشد، تصریح کرد: نصب این کنتورها سهم به سزایی را در کنترل مصارف چاهها و حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی در استان دارد.

همچنین وی به انسداد ۴۷حلقه چاه در سطح استان با صرفه جویی۰.۷ میلیون متر مکعب در سالجاری خبر داد و اظهار داشت:  با اخذ دستور قضایی ۱۵ حلقه چاه کشاورزی مجاز دارای اضافه برداشت در محدوده مطالعاتی مشکین شهر پلمپ و یا با نصب کنتور هوشمند تقلیل منصوبات شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات