بازدید شهردارن مناطق از اقدامات انجام شده در«کوه پارک»

بازدید شهردارن مناطق از اقدامات انجام شده در«کوه پارک»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات