تقدیر از حافظان قانون و مجریان رسالت مدیریت شهری

تقدیر از حافظان قانون و مجریان رسالت مدیریت شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات