برگزاری ۱۷ برنامه ورزشی مختلف برای کارکنان این سازمان طی سال جاری

برگزاری ۱۷ برنامه ورزشی مختلف برای کارکنان این سازمان طی سال جاری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات