زیرساخت های منطقه یک فرسوده است/ تماس ۵۷۶۶ شهروند ساکن منطقه یک با ...

زیرساخت های منطقه یک فرسوده است/ تماس ۵۷۶۶ شهروند ساکن منطقه یک با ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات