طرح برق اميد مشوقي براي صرفه جويي مشتركين

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي،مهندس محمد اله داد گفت:از اول آبان ماه طرح«برق اميد» در سطح كشور اجرا مي شود كه در اين طرح مشتركان به سه دسته كم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسيم مي شوند كه از اين ميان بهاي برق مصرفي گروه كم مصرف با 100 درصد تخفيف يعني به صورت رايگان محاسبه مي شود.
وي افزود:مصرف ها هم به مشتركاني اطلاق مي شود كه از مهرماه تا ارديبهشت ماه مصرف متوسط ماهانه انرژي برق آن ها تا 80كيلووات ساعت و براي ماه هاي گرم (خرداد تا شهريور) تا 100 كيلووات ساعت باشد.
وي ادامه داد:خوش مصرف ها نيز مشتركاني هستند كه در ماه هاي مهر تا ارديبهشت بين 80 تا 200 كيلووات ساعت متوسط مصرفشان باشد و در چهار ماه ديگر سال متوسط مصرفشان بين 100تا 300كيلووات ساعت باشد و مشتركان پرمصرف نيز در ماه هاي گرم بالاي 300 كيلووات ساعت و در ساير ماه هاي سال بيش از 200كيلووات ساعت مصرف برقشان است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي گفت: 31درصد از مشتركان برق خانگي استان مركزي مشمول طرح ملي برق اميد هستند.
اله داد افزود: ارتقاي سطح خدمات ، سرويس دهي مطلوبتر و افزايش رضايتمندي مشتركين از اولويت هاي كاري شركت توزيع نيروي برق استان مركزي است.
نماينده مردم شهرستان شازند در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار گفت: با افتتاح دفتر برق توره با مديريت دقيق تر قطعاًخدمت رساني بهتري به مشتركين صورت مي گيرد.
احمدي بيغش با بيان اينكه اجراي طرح برق اميد باعث كاهش هزينه هاي كشور خواهد شد ،افزود: از سويي كاستن از نياز حجم برق مورد نياز، سرمايه گذاري براي توسعه نيروگاه ها را كم خواهد كرد و از سويي ديگر مي تواند هزينه هاي زيست محيطي و آلودگي ها را كه به دليل مصرف سوخت و انتشار گاز CO2 نيروگاه ها به كشور تحميل مي شود، كاهش يابد.
وي بيان كرد: اين طرح مي تواند با تخفيف صد درصدي به گروه هاي كم مصرف، فرصتي مناسب براي ساير مشتركان جهت كاستن و بهينه مصرف كردن برق باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات