برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری ...

برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری ...

برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری مشهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد صفریان ضمن تبریک اول ابان، روز آمار و برنامه ریزی اظهار کرد: این جشنواره با تعداد ۶۹۹ پیشنهاد، در چهار محور بهداشت و سلامت کارکنان، مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی، گردشگری، سفر و اوقات فراغت، خانواده و نیازهای رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.
وی در خصوص تعداد پیشنهادهای دریافت شده از کارکنان شهرداری مشهد در محورهای رفاهی اعلام شده افزود: ۱۷۲ پیشنهاد در محور بهداشت و سلامت، ۳۳۸ پیشنهاد در محور خانواده و نیازهای رفاهی اجتماعی و فرهنگی، ۱۵۶ پیشنهاد گردشگری سفر و اوقات فراغت، ۳۱ پیشنهاد مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی، ۸۴ مورد پیشنهادهای گروهی و ۶۱۳ مورد پیشنهادهای فردی دریافت شده است.
رئیس گروه شهرخلاق شهرداری مشهد در خصوص نحوه داوری این جشنواره بیان کرد: پس از انجام مکاتبات با اداره کل پشتیبانی و معرفی داور از آن حوزه، پیشنهادها جهت داوری به حوزه مربوطه بدون اسامی افراد ارسال شده است.
شایان ذکر است که مراسم تقدیر با حضور نمایندگان ادارات کل پشتیبانی و آمار پژوهش و مطالعات راهبردی و حضور برگزیدگان انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات