ارسال بیش از ۲۲ هزار پیام به پروژه «چشم شهر» طی ۶ ماه گذشته

ارسال بیش از ۲۲ هزار پیام به پروژه «چشم شهر» طی ۶ ماه گذشته

ارسال بیش از ۲۲ هزار پیام به پروژه «چشم شهر» طی ۶ ماه گذشته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، پروژه «چشم شهر» نرم افزاری است که از طریق آن مشکلات مردم دریافت و سبب بهینه سازی تعامل مدیریت شهری با شهروندان و افزایش نظارت آنان بر عملکرد شهرداری مشهد می شود.
طی ۶ ماه گذشته، ۲۲ هزار و ۷۲۷ مورد پیام دریافت شده که از این میزان چهار هزار و ۲۹۰ پیام قابل پیگیری بوده است و به ۱۸ هزار و ۴۳۷ پیام نیز به صورت آنی پاسخگویی شده است.
از مجموع پیام های دریافتی، ۲۴۷ مورد مربوط به سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد، ۲۲۹ مورد سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، ۳۵۶ مورد منطقه دو، ۱۹۰ مورد منطقه سه، ۱۸۲ مورد منطقه چهار، ۲۲۷ مورد منطقه پنج، ۳۸۸ منطقه ۶، ۳۶۲ منطقه هفت، ۳۸ مورد منطقه هشت، هزار و ۲۰۲ مورد منطقه ۹، ۲۵۶ مورد منطقه ۱۰، ۱۹۸ مورد منطقه ۱۱، ۱۷۱ مورد منطقه ۱۲، ۸۷ مورد معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد و ۱۰۸ پیام دیگر نیز مربوط به سازمان های زیرمجموعه معاونت های شهرداری مشهد است.
همچنین طی بازه زمانی اول تیر ماه تا ۳۱ شهریور ماه ۳۲۳ پیام از منطقه دو دریافت و به ۴۹ پیام پاسخ داده شده است همچنین دریافت ۱۷۷ پیام از منطقه سه و پاسخ به ۱۳ پیام، دریافت ۱۷۴ پیام از منطقه چهار و پاسخ به ۵۲ پیام، ۲۶۹ پیام از منطقه پنج و پاسخ به ۵۲ پیام، دریافت ۳۷۹ پیام از منطقه ۶ و پاسخ به ۷۸ پیام، دریافت ۳۵۱ پیام از منطقه هفت و پاسخ به ۱۰۰ پیام، دریافت ۸۴۱ پیام از منطقه ۹ و پاسخ به ۱۵۴ پیام، دریافت ۲۲۹ پیام از منطقه ۱۰ و پاسخ به ۵۳ پیام، دریافت ۱۸۹ پیام از منطقه ۱۱ و پاسخ به ۱۵ پیام و ۱۶۲ پیام از منطقه ۱۲ دریافت و به ۳۳ پیام پاسخ داده شده است.
حوریه جمالی پور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات