ارسال بیش از ۲۲ هزار پیام به پروژه «چشم شهر» طی ۶ ماه گذشته

ارسال بیش از ۲۲ هزار پیام به پروژه «چشم شهر» طی ۶ ماه گذشته

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات