برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری ...

برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات