حمایت از تولیدکنندگان بومی با خرید ۸۰ درصد از گل های مورد نیاز ...

حمایت از تولیدکنندگان بومی با خرید ۸۰ درصد از گل های مورد نیاز ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات