یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت

یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت

یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت
یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت
در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد:

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات